Finanțări UE de 20 de milioane de lei pentru proiectele de cercetare-dezvoltare

Întreprinderile și organizațiile, care au obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, pot beneficia de finanțare europeană de până la 20 de milioane de lei, acordată prin intermediul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Este vorba despre finanțările derulate prin Acțiunea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al UE şi alte programe CDI internaţionale, respectiv PI 1a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european.

Potrivit Ghidului solicitantului, aflat în consultare publică până în data de 27 noiembrie 2015, actiune are ca scop sprijinirea proiectelor de CD și Inovare care participă direct la competițiile Orizont 2020 sau care se adresează întăririi capacității administrative a instituțiilor de CD și Inovare din România.

În cadrul acestui apel de proiecte, proiectele sunt destinate următoarelor domenii:

  • Specializare inteligentă
  • Bioeconomia
  • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
  • Energie, mediu și schimbări climatice
  • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
  • Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

De aceste finanțări pot beneficia organizațiile de cercetare sau întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare, indiferent de forma juridică şi de dimensiunea acesteia (micro, mică, mijlocie, mare).

Valoarea sprijinului financiar variază de la un milion de lei, pentru co-finanțarea proiectele de tip Initiative Tehnologice Comune (JTI), până la 20 de milioane de lei, pentru Centre suport pentru proiecte de cercetare dezvoltare internaționale.

Mai multe informații despre tipurile de proiecte care se pot finanța, precum și despre condițiile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/49/lansare-%C3%AEn-consultare-public%C4%83-ghidul-solicitantului-poc-ap-1,-ac%C5%A3iunea-1-1-3

, , ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns