Finanţare UE pentru dezvoltarea de clustere TIC

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin dezvoltarea de clustere, din cadrul Programului Operaţional Copetitivitate.

Potrivit Ghidului, în cadrul acestei acţiuni, se pot finanţa proiecte care vizează dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, respectiv proiecte strategice cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC.

Proiectele se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sau consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1.

Investiţiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în:

  • Schema de ajutor pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative
  • Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Valoarea sprijinului financiar este de cel puţin 1.600.000 lei şi de maximum 3.240.000 lei.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs şi 2 ani anteriori). Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:

  • Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale,
  • Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală,
  • Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor,
  • Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale.

Ghidul este disponibil pe site-ul MFE, la secţiunea POSCCE. Documentul este supus consultării publice până la data de 15 aprilie 2015.

, , , ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns