Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2014-2020, transmis la Comisia Europeană

În data de 26 septembrie, România și Republica Serbia au transmis oficial Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020 către Comisia Europeană, arata un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Programul continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Aria eligibilă a viitorului Program este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

Bugetul total al programului va fi de 88.124.996 euro, din care 74.906.248 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare (cu excepția axei prioritare de asistență tehnică) în domeniile promovării ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii – 18 mil. Euro, protecției mediului și managementului riscurilor – 21 mil. Euro, mobilității şi accesibilității sustenabile – 21 mil. Euro şi atractivității pentru turism sustenabil – 18 mil. Euro.

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Comisia Europeană va analiza documentul în cel mult 3 luni de la data transmiterii, iar ulterior structurile programului vor lansa apelurile pentru propuneri de proiecte. De asemenea, până la finalul anului 2014, va fi elaborat ghidului aplicantului, urmând ca primul apel pentru propuneri de proiecte să fie lansat în prima jumătate a anului 2015.

Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de activitatea de programare a cooperării transfrontaliere româno-sârbe pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

Sursa: MDRAP

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns