COMUNICAT DE PRESA: Eveniment de lansare uelive.ro

ANTET PODCA

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia Actori Europeni si Asociatia Eurocentrica anunta lansarea, vineri, 21 iunie 2013, a platformei on line de informare si comunicarewww.uelive.ro dedicata consultarilor pe tema fondurilor structurale 2014-2020 si a Ghidurilor de bune practici destinate ONG-urilor si autoritatilor publice implicate in procesul decizional privind fondurile europene.

Evenimentul de lansare si informare face parte din proiectul “Instruire, metodologie si platforma de informare si pregatire a Coalitiei pentru programare POS DRU”, proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, codul SMIS 40130.

 Proiectul este derulat de Asociatia Actori Europeni, in calitate de beneficiar, si de Asociatia Eurocentrica, in calitate de partener.

 Valoarea eligibila a proiectului ( fara TVA) este de 499.350 lei, din care

  • 424.451,75.lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European

  • 9.987,10 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarilor

Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii proprii a organizatiilor neguvernamentale de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania.

Scopul proiectului vizeaza pregatirea si instruirea membrilor si voluntarilor celor doua ONG-uri in procesul de colaborare/interactionare cu autoritatile publice, in perspectiva viitoarelor consultari intre institutiile administratiilor publice, in special Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si ONG-uri pe tema fondurilor structurale si de coeziune 2014-2020.

Principalele activitati si rezultate ale proiectului sunt:

  • sesiuni de instruire pentru angajati si voluntari ai celor doua ONG-uri partenere (20 de persoane), ai altor ONG-uri ( 5 persoane) si functionari din Ministerul Muncii ( 5 persoane)

  • crearea unei platforme on line pentru dialogul social ( www.uelive.ro)

  • elaborarea unui Ghid de bune practici – consultare si programare/planificare politici publice, respectiv politici sectoriale – in sectorul resurselor umane, domeniul ocuparii si cel al politicii sociale – destinat ONG-urilor

  • elaborarea unui ghid de bune practici – consultare si programare/planificare politici publice, respectiv politici sectoriale – in sectorul resurselor umane, domeniul ocuparii si cel al politicii sociale – destinat autoritatilor publice centrale implicate

  • incheierea unui parteneriat cu autoritatile publice – Coalitia pentru Programare POS DRU ( dezbateri publice, ateliere pentru elaborarea de proceduri de cooperare intre autoritatile publice si partenerii sociali – ONG-uri, seminarii, etc)

Grupul tinta al proiectului este format din angajati si voluntari ai celor doua ONG-uri partenere ( 20 persoane), angajati si voluntari ai altor ONG-uri si functionari din Ministerul Muncii.

 Proiectul se desfasoara in Bucuresti, pe o perioada de 10 luni .

 Fondurile structurale si de coeziune sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovarii coeziunii economice si sociale si a solidaritatii. Unul din principiile care guverneaza politica de coeziune si in special etapa de programare este cel al parteneriatului – principiu-cheie – care implica cooperarea stransa intre Comisia Europeana si autoritatile corespunzatoare nationale, regionale si locale, inclusiv parteneri economici si sociali.

In temeiul articolelor 138 si 139 ale Tratatului Comisiei Europene, Comisia se consulta cu partenerii sociali europeni inainte de prezentarea unei propuneri in domeniul ocuparii si al politicilor sociale.

In Romania, de cele mai multe ori, dialogul intre autoritati si partenerii sociali s-a purtat 1-1, in ultimul timp, simtindu-se din ce in ce mai mult nevoia unei „practici” transparente si deschise tuturor actorilor interesati – respectiv o platforma on-line comuna autoritati-parteneri sociali.

 In urma implementarii proiectului, va exista suportul sub forma platformei online pentru interactiunea dintre societatea civila si autoritati. Mai concret, reprezentantii institutiilor/autoritatilor publice vor putea comunica direct cu cetatenii in cadrul intalnirilor online cu posibilitati de streaming video si/sau audio.
Platforma va permite si transmiterea de documente text sau video/audio si, in acelasi timp, va sustine un grup de lucru online care va formula recomandari si propuneri pentru autoritatile de resort.

 Pe termen lung, implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv in ceea ce priveste comunicarea dintre actorii din mediul privat interesati de accesarea instrumentelor strcturale si autoritatile de resort, prin valorificarea la maximum a instrumentelor electronice care permit dezbaterea online a posibilitatilor de imbunatatirea a procedurilor, la care sa participe actorii din mediul privat/ONG si reprezentantii autoritatilor de resort. Platforma va centraliza de asemenea reactiile mediului privat si a societatii civile la documentele postate spre consultare publica (Ghiduri ale solicitantului, proiecte legislative) iar comentariile pe marginea acestor documente vor fi inregistrate de catre echipa editoriala si ulterior remise autoritatilor.

Persoanade contact: Ioana (Morovan) Botezatu, coordonator proiect din partea Asociatiei Actori Europeni. Date de contact: ioana.morovan@euractiv.ro, tel. 0747 508 275.

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns