Fonduri

Alocarea fondurilor UE pentru Romania, in perioada 2014-2020, in suma de circa 39 miliarde euro, porneste de la nevoile nationale de dezvoltare (determinate in urma analizelor la nivel national) si, in acelasi timp, de la directiile stabilite de Comisia Europeana.

Astfel, Cadrul Strategic Comun (CSC), al Comisiei Europene va transpune obiectivele UE în acţiuni-cheie de utilizare a fondurilor comunitare şi va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre (SM), facilitând coordonarea sectorială şi teritorială a intervenţiilor, precum şi coordonarea cu celelalte politici şi instrumente relevante ale UE.

Pe baza CSC, fiecare SM va trebui să elaboreze, în cooperare cu partenerii săi şi în dialog cu Comisia, un set de documente de programare, respectiv Contractul/Acordul de Parteneriat care este un document strategic naţional, care fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 2014–2020 şi Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Contractul/Acordul de Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale SM privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.

Acordul de Parteneriat se elaboreaza in urma analizelor si consultarilor care au loc la nivel national, in cadrul mai multor etape si structuri.
Detalii despre sistemul de elaborare a documentelor la nivel national se gasesc in

Si anexele acestuia:

 

Detalii despre procesul de consultari:

 • Pentru Contractul/Acordul de Parteneriat – Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), care a fost infiintat la începutul procesului de programare si care va avea ca scop principal validarea diverselor etape ale elaborării C/AP precum şi a Programelor Operaţionale/Programelor;
 • Pentru diverse domenii de intervenţie – Comitete Consultative organizate ca secţiuni ale CIAP, care sunt:

10 Comitete Consultative Tematice, organizate pe următoarele domenii:

 1. Transporturi
 2. Mediu şi schimbări climatice
 3. Competitivitate şi eficienţă energetică
 4. Comunicaţii şi tehnologia informaţională
 5. Educaţie
 6. Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale
 7. Servicii de sănătate
 8. Turism, cultură şi patrimoniul cultural
 9. Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit
 10. Administraţie şi bună guvernanţă

2 Comitete Consultative reprezentative pentru dezvoltarea regională şi pentru dimensiunea teritorială:

 1. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regională (CCDR)
 2. Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT).

Rolul acestor comitete consultative este de a stabili şi prioritiza investiţiile la nivel sectorial şi regional, pe baza documentelor realizate în cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Propunerile formulate de către comitetele consultative sunt dezbătute în CIAP, la nivelul căruia este agreată gruparea domeniilor de intervenţie corespunzătoare fiecărui document de programare, precum şi principalele elemente privind modalităţile de implementare, monitorizare şi evaluare.

Consultarea cu diverse organizaţii/instituţii guvernamentale (consultare partenerială restrânsă) poate avea loc în cadrul:

 • Grupurilor de lucru, organizate în cadrul Comitetelor Consultative şi care vor include institutiile publice cu responsabilităţi în domeniu ; acestea se vor reuni ori de câte ori este nevoie, în vederea discutării aspectelor operaţionale, precum si a aspectelor de politică/programare.
 • Focus grupurilor la nivel tehnic: organizate cu participarea expertilor / consultantilor din diverse institutii de cercetare, institutii/organizatii publice şi/sau din rândul Beneficiarilor. Acest tip de consultare, fără a fi formalizat, poate fi util în special pentru analiza socio-economică a nevoilor şi analiza aranjamentelor de implementare, precum şi pentru definirea anumitor aspecte strategice (precum polii de crestere – factori determinanţi pentru asigurarea sinergiilor teritoriale şi complementarităţii actiunilor care urmează să fie implementate etc.).
Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns