Buget

Alocarea UE pentru România în perioada 2014-2020 este de aproximativ 39 de miliarde de euro, sumă din care fondurile structurale şi de coeziune reprezintă circa 21 de miliarde de euro.

Priorităţile de finanţare propuse României de către Comisia Europeană vizează îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi politici mai bune privind incluziunea socială şi educaţia, dezvoltarea unei infrastructure moderne, promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale, optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi activelor natural, respectiv modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar.

La nivelul UE, Consiliul European a ajuns la un acord privind Cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020 in data de 8.02.2013.

Acordul la care s-a ajuns în Consiliul European limitează cheltuielile maxime posibile pentru o Uniune Europeană cu 28 de state membre la 959,99 miliarde EUR 2 în angajamente de plată, sumă echivalentă cu 1,0 % din venitul national brut (VNB) al UE. Aceasta înseamnă că plafonul total de cheltuieli a fost redus cu 3,4 % în termeni reali, în comparatie cu actualul CFM (2007-2013). Această reducere este motivată de necesitatea de a se reflecta consolidarea finantelor publice la nivel national. Este pentru prima dată că limita globală a cheltuielilor pentru un CFM a fost redusă în comparatie cu CFM anterior. Plafonul total de cheltuieli a fost stabilit la 908,40 miliarde EUR, fată de 942,78 miliarde EUR în CFM 2007-2013.

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns