PNDR 2014- 2020: Start la investiţiile de utilitate publică, de joi

Prima sesiune de cereri de proiecte pentru măsurile din PNDR 2014- 2020 destinate investiţiilor de utilitate publică va fi deschisă joi, 24 septembrie 2015, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit MADR, joi, în cadrul unui eveniment organizat în Piteşti, vor fi prezentate alocările financiare pentru submăsurile 4.3, 7.2 şi 7.6 din PNDR, precum şi condiţiile de eligibilitate pentru proiectele privind infrastructura locală de bază, infrastructura agricolă , respectiv pentru protejarea patrimoniului cultural local.

Alături de ministrul agriculturii, Daniel Constantin, la eveniment vor participa: secretarul de stat în MADR, George Turtoi, directorul general adjunct AFIR, Iulian Bucătarul, directorul general adjunct AM PNDR, Romulus Duică.

Informaţii suplimentare:

Submăsura 4.3 Sprijin pentru investiţii în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectoarelor agricol şi forestier.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

 •  1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
 •  1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere.

Sprijinul prin această sub-măsură se acordă pentru:

Agricol: Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către ferme;

Silvic : Înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în cadrul fondului forestier;

Irigații : Modernizarea infrastructurii existente de irigații (componentă deja activă pentru finanţare).

Submăsura 7.2 Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
 • 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
 • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.

Acțiuni eligibile:

 1. a)  Investiții în active corporale:

Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:

 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Infrastructură educațională:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;
 • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol

Infrastructură socială:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea)  creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural.
 1. b)  Investiții în active necorporale:
 • costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

http://www.afir.info/

, , ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns