Fonduri UE de până la cinci milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor

Proiectele, care vizează investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, pot beneficia de finanţare europeană de până la cinci milioane de euro, potrivit ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţii 3.1 din Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Investiţiile propuse prin această operaţiune vizează toate regiunile de dezvoltare din ţară.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Valoarea unui proiect trebuie să fie de cel puţin 100.000 de euro, respectiv de cel mult cinci milioane de euro.

Ratele de co-finanţare:

  • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – UAT şi Asociaţia de proprietari.

Activităţi eligibile:

  • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
  • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
  • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Ghidul pentru Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor se află în consultare publică până la data de 24 septembrie 2015 şi este disponibil aici.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

, , ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns