Finanţare UE: Peste 98 de milioane de euro pentru gestionarea frontierelor și combaterea criminalităţii

Comisia Europeană (CE) a aprobat programul național multianual al României, finanțat din Fondul UE pentru securitate internă, prin care se alocă aproape 98,5 milioane de euro pentru gestionarea frontierelor şi pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii.

Potrivit Reprezentanţei CE, pentru gestionarea frontierelor este alocată suma de 61 milioane de euro. În acest domeniu, programul naţional urmăreşte modernizarea infrastructurii consulare și dotarea anumitor unități cu sisteme și echipamente specifice (sisteme electronice de eliberare a vizelor, echipamente de securitate etc.). Totodată, sunt vizate măsuri precum: îmbunătățirea capacității de intervenție la frontiere, implementarea de noi tehnologii de control, asigurarea continuității sistemelor informatice relevante și înființarea de Centre de coordonare regională pentru EUROSUR.

În ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, programul are în vedere dezvoltarea capacității naționale (operaționale) a poliției, de formare și schimburi de informații. Acest lucru prevede investiții în infrastructură și îmbunătățirea capacității de analiză în domeniul criminalității informatice, traficului de ființe umane și de droguri, precum și combaterii corupției. În domeniul gestionării riscurilor și crizelor, sunt prevăzute măsuri de consolidare a siguranței transportului aerian și de creștere a capacității operaționale prin formarea și echiparea unităților de intervenție. România are alocate, prin Instrumentul pentru cooperarea polițienească și gestionarea crizelor, peste 37 milioane de euro pentru implementarea acestor activități.

De asemenea, România are la dispoziție și o alocare de 180,000 de euro pentru acțiuni specifice, la nivel transnațional.

CE a aprobat, în această lună, 23 de programe naționale multianuale în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului pentru securitate internă (FSI). Finanțarea totală la nivel UE alocată acestor programe se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

, , ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns