POCA 2014-2020: Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2015

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) a publicat calendarul lansărilor de apeluri de proiecte, potrivit căruia încă şapte apeluri de proiecte sunt programate a fi lansate până la sfârşitul acestui an.

Astfel, pentru luna august sunt estimate lansări pentru proiecte care vizează creşterea transparenţei în administraţia publică, respectiv combarea corupţiei la nivelul administraţiei publice locale. Aceste proiecte trebuie să fie conforme cu cerinţele Axei 2 din POCA, „Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”.

Pentru luna septembrie, sunt aşteptate lansări de proiecte pentru Axa 1 „Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, după cum urmează:

  • Creșterea capacităţii ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative (OS 1.1);
  • Sprijin pentru pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBR, documente strategice naţionale (OS 1.1);
  • Sprijjn pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane (OS 1.2);
  • Sprijin pentru creşterea transparenţei și responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziţii publice și reducerea neregulilor în acest domeniu (OS 1.4).

Ultima sesiune a anului este programată pentru luna octombrie, când urmează să se primească proiecte pentru „Sprijin pentru acţiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar” (OS 1.3).

Datele de lansare se găsesc în calendarul orientativ publicat de Autoritatea de Management a programului, care funcţionează la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Primul apel de proiecte pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul POCA 2014-2020 a fost lansat în mai 2015 şi are ca termen de depunere a cererii de finanţare data de 25 august 2015.

POCA 2014-2020 este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 „Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi eficienţa administraţiei publice”. Programul are un buget de 658,29 milioane de euro, din care 553,19 milioane de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene.

, ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns