Calendarul POCU 2014-2020 a fost publicat: cum vom cheltui 5 miliarde de euro de la UE în următorii ani

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunţat publicarea Planului multianual de lansări de cereri de proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Documentul include şi un calendar orientativ al liniilor de finanţare pentru următorii doi ani.

Potrivit MFE, POCU 2014 – 2020 dispune de o alocare financiara totală de aproximativ cinci miliarde de euro, din care 4,326 miliarde de euro contribuţie UE, și stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi al educaţiei.Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului și a participării la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate.

Planul multianual este disponibil aici

, ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns