Ce pregateste Guvernul tinerilor care au iesit din scoala si nu au joburi/ 211 milioane euro ancorate in Programul Capital Uman

Prin schema “Garantia pentru tineret” UE a pus la dispozitie fonduri, inca de anul trecut, pentru masuri dedicate tinerilor care nu sunt in educatie si nu au job. Masuri nu s-au realizat pana acum, dar sunt incluse in viitorul Program Operational Capital Uman 2014-2020. Ministrul Fondurilor Europene anunta consultari cu organizatiile de tineret fiindca doreste sa lanseze primele linii de finantare pana la sfarsitul anului. Tinta este de 53.000 tineri someri care sa beneficieze de aceste fonduri.

Prin “Garantia pentru tineret”, program al Uniunii Europene special dedicat tinerilor care nu sunt in educatie, training sau angajati (categoria denumita la nivel european NEET – Not in education, employment or training, tineri intre 16 si 25 de ani) Romania primeste aproximativ 106 milioane euro in perioada 2014-2015, iar suma trebuie dublata prin alocari din Fondul Social European.

UNDE SE GASESC MASURILE?

De aceste fonduri Romania nu s-a atins pana acum, desi sunt disponibile de la finalul anului 2013. In schimb, Guvernul a inhclus in viitorul program Capital Uman, o Axa prioritara dedicata acestei scheme. Este vorba chiar despre Axa Prioritara 1, denumita Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”. Proiectele urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile, conform Regulamentelor europene, în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%).

Conform informatiilor publicate in varianta Programului existenta pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, se vor finanta masuri precum participarea la cursuri de formare profesionala dar si stimulente financiare pentru angajatori sau sprijinirea infiintarii de firme de catre tineri.

CAND?

Programul se afla in curs de negociere intre autoritatile romane si serviciile tehnice ale Comisiei Europene. Nu exista mari sanse ca Programul sa fie aprobat in decembrie, insa Ministrul Eugen Teodorovici a declarat ca doreste sa lanseze niste linii de finantare pana la sfarsitul anului chiar daca nu a primit aprobarea de la Bruxelles pe document.

“Mai ales schemele pentru tineri dorim sa le lansam”, a declarat Teodorovici cu ocazia conferintei “Regio – realizări și perspective în regiunea București Ilfov”. In acest sens, ministrul a invitat organizatiile de tineret din Romania sa transmita solicitare catre Minister ca sunt interesate sa participle la consultari. “Doresc sa organizam o reuniune cu toate organizatiile de tineret pentru a strange opinii legat de noile linii de finantare”, a declarat Teodorovici.

CONSULTARILE, OBLIGATORII

Declaratia vine la momentul potrivit, dat fiind ca aceste organizatii de tineret considera ca nu sunt implicate in dezbateri si in implementarea proiectelor din cadrul Garantiei pentru tineret. La o alta conferinta, „Noua legislatura a Parlamentului European 2014 – 2019: provocari si prioritati pentru Romania”, Mihai Dragos, presedintele Consiliului Tineretului din Romania a reluat problema schemei de Garantie pentru tineret spunand ca  “avem doar cateva proiecte pilot, nu avem un program propriu-zis; nu avem nici masuri foarte clare din partea statului pentru a suplimenta cee ce ofera UE”.

“Mai avem o provocare foarte mare” a spus Dragos, “tinerii care au ajuns sa aiba acest statut au trecut prin etape de educatie, formare, pregatire; Uniunea Europeana ar trebui sa ajute statele sa-si reformeze aceste programe pregatitoare astfel incat sa nu mai ajungem in faza in care sa avem nevoie de garantia pentru tineri, sa fim in situatia de a combate somajul”.

CE S-A REALIZAT PANA ACUM

Pana acum, au existat numai proiecte pilot finantate din Programul Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  Mai exact, doua proiecte pilot lansate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice la inceputul anului 2014, finantate din POSDRU 2007-2013 care preced schema ”Garantii pentru tineri” – potrivit unui comunicat de presa al institutiei.

Proiectele-pilot „Garantii pentru TINEri!” si „Investitia in tineri, investitia in viitorul nostru!” se deruleaza in perioada 23 decembrie 2013 – 30 iunie 2015 si se adreseaza exclusiv tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani. Cele 5.052 de persoane selectate vor beneficia de un plan de actiune personalizat, corespunzator nevoilor identificate, constand in acces la servicii integrate de informare, consiliere si orientare, formare profesionala (cursuri de calificare acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari), ucenicie, prospectare si mediere, in vederea ocuparii unui loc de munca si asistenta in initierea de afaceri independente.

Proiectul „Garantii pentru TINEri!” se deruleaza in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania si Blocul National Sindical. Cu un buget de 18.655.122,97 lei, acopera regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud-Est.

Proiectul-pilot „Investitia in tineri, investitia in viitorul nostru!” este implementat in parteneriat cu BPI Management Consulting Romania, Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC din Baia Mare si Fundatia Ecologica Green din Iasi si acopera regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Vest. Bugetul alocat este de 19.583.380 lei.

Citeste un articol detaliat pe acest subiect aici

Explicatiile Comisiei Europene despre schema “Garantii pentru tineri”

–––––

INFORMATII DE BACKGROUND:

Ce propune exact Axa 1 – Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”- 211 milioane euro

Extrase din Programul Operational Capital Uman 2007-2013 – varianta oficiala existenta pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, transmisa la Bruxelles:

Acţiunile planificate în cadrul Axei Prioritare 1: Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri” urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile conform Regulamentelor europene relevante (1301/2013 și 1303/2014) în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), îndeplinind astfel criteriile de eligibilitate stabilite de ILMT.

 •  Title of the specific objective: „Creșterea ocupării tinerilor NEETs cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi SudMuntenia)

Results that the Member States seek to achieve with Union support: Ocupare crescută a tinerilor NEETs cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO şi cu rezidența în regiunile eligibile, urmare a sprijinului primit

 • Title of the specific objective Îmbunătăţirea competenţelor tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru,Sud-Est şi Sud Muntenia)

Results that the Member States seek to achieve with Union support: Număr crescut de tineri NEETs cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO şi cu rezidența în regiunile eligibile, care și-au îmbunătățit competențele, urmare a sprijinului primit.

Investment priority : 8ii – Sustainable integration into the labour market of young people (YEI), in particular those not in employment, education or training, including young people at risk of social exclusion and young people from marginalised communities, including through the implementation of the Youth Guarantee

Targets until 2023:

 • Unemployed participants who complete the YEI supported intervention: Number 53,000.00
 • Unemployed participants who receive an offer of employment, continued education, apprenticeship or traineeship upon leaving: Number 42,000.00
 • Unemployed participants who are in education/training, gaining a qualification, or in employment, including self-employment, upon leaving: Number 12,000.00
 • Long-term unemployed participants who complete the YEI supported intervention: Number 32,000.00
 • Long-term unemployed participants who receive an offer of employment, continued education, apprenticeship or traineeship upon leaving: Number 25,000.00
 • Participants in continued education, training programmes leading to a qualification, an apprenticeship or a traineeship six months after leaving: Number 9,000.00
 • Participants in employment six months after leaving: Number 1,000.00

“Acțiunile vor fi finanţate atât din resursele alocate „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri”, precum şi din FSE şi vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute pentru ILMT la nivelul UE. Implementarea acestora se va face în conformitate cu prevederile PIGT 2014-2015.

Acţiunile prevăzute au drept scop atât îmbunătăţirea nivelului de abilităţi şi competenţe al tinerilor NEETs, cât şi încurajarea participării lor pe piaţa muncii şi a antreprenoriatului, în contextul creşterii mobilităţii şi prin facilitarea accesului la informaţiile necesare în vederea adaptării la noul mediu.

În vederea atingerii obiectivelor specifice ale acestei priorităţi de investiţii, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Măsuri active de ocupare

 • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare etc., în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate. Tinerii NEETs cu şansele cele mai scăzute de ocupare pot avea nevoie, în egală măsură, de măsuri active de ocupare, îmbunătățirea competențelor prin participarea la programe de ucenicie/ finalizarea studiilor obligatorii/ participarea la programe de formare, sprijin pentru ocupare și prime de mobilitate.

Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe

 • Participarea la programe de formare profesională
 • Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non-formal

În elaborarea şi furnizarea programelor de formare li se va putea solicita beneficiarilor să demonstreze legătura cu angajatorii, precum şi legătura clară cu oportunităţile de ocupare din zonă.

Încurajarea participării pe piaţa muncii

 • Stimularea angajatorilor (în principal prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs
 • Motivarea angajatorilor (în principal prin acordarea de stimulente financiare) pentru a organiza programe de ucenicie și stagii pentru tinerii NEETs.

Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu

 • Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii NEETs
 • Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs în domeniul antreprenoriatului în vederea creării de întreprinderi, precum şi programe de tutorat/mentorat pentru creşterea şi consolidarea afacerilor.

Încurajarea mobilităţii forţei de muncă

 • Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar (sub forma primelor de mobilitate și/sau de instalare)

Alte măsuri pentru implementarea Garanției pentru Tineret

 • Axa Prioritară 1 susține orice alte tipuri de măsuri destinate tinerilor NEETs şomeri cu rezidenţa în cele trei regiuni eligibile incluse în PIGT.

Sprijinul furnizat în cadrul acestei axe prioritare va ține cont de profilul fiecărui tânăr NEETs (nivel de educaţie şi/ sau experienţă profesională) implicând acordarea unui „pachet personalizat de măsuri” din acțiunile prezentate (obligatoriu informare, consiliere si orientare profesională în baza planului individual de mediere elaborat de SPO, precum și alte măsuri în funcție de profilul individual).

Grupul tintă vizat prin măsurile de la AP 1, cât și AP 2 este format din tineri NEETs cu vârsta între 16 – 24 ani (respectiv, până la împlinirea vârstei de 25 ani). 16 ani este vârsta de intrare pe piața muncii, conform reglementărilor naționale în vigoare – Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată).

Grupuri ţintă potenţiale

 • tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Beneficiari potenţiali

 • SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu parteneri sociali
 • Angajatori
 • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor în domeniul antreprenoriatului.

Planned use of financial instruments (where appropriate)

Se intenționează utilizarea instrumentelor financiare în cadrul AP1 pentru promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor NEETs, cu scopul de a facilita integrarea acestora pe piața muncii în situația în care vor exista alocări financiare suplimentare din anul 2016 prin ILMT.

În această situație, pentru implementarea acestei PI se are în vedere utilizarea instrumentelor financiare în manieră integrată care ar putea include garanţii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri sau produse financiare funcție de rezultatele analizei ex-ante (ex-ante assessment).

Acestea vor asigura complementaritatea cu măsurile YEI prin care vor fi acordate alocaţii financiare nerambursabile de mici dimensiuni, precum si cu măsurile de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constând în instruire, consiliere și mentorat în domeniul antreprenoriatului și managementului afacerii, asistență în perioada de înființare a firmei etc.

Prin analiza ex-ante se va stabili modalitatea efectivă de implementare a instrumentelor financiare, precum și mecanismele /entitățile propriu-zise implicate în proces.

–––

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns