Versiunile actualizate ale Programelor Operationale, publicate

Ministerul Fondurilor Europene a prezentat versiunile actualizate ale programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014 – 2020 iar acestea au fost dezbatute cu reprezentanţii instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor europene şi cu potenţiali aplicanţi, potrivit unui comunicat de presa al MFE. Vezi cateva detalii despre fiecare program in parte. 

Versiunile actualizate ale programelor au fost prezentate de oficialii Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cele trei ministere menţionate au funcţii de autoritate de management în viitoarea perioadă de programare după cum urmează:

• Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Asistență Tehnică şi Programul Operaţional Infrastructură Mare;

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială europeană;

• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru: Programul Național pentru Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional pentru Pescuit.

Prezentările susţinute în cadrul evenimentului au fost publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene:

• Versiune actualizata a Programului Operaţional Capital Uman (prezentare succinta);

Comentariile Institutului Pentru Politici Publice (IPP):  Programul Operațional Capital Uman  (aprox. 3,5 miliarde euro alocare) nominalizează cel mai clar sectoarele prioritare cu potențial competitiv pentru formare (ex: industria auto, sectorul TIC, industria alimentară, sectorul farmaceutic, industria mobilei etc.), fără, însă, o asumare fermă a integrării de lungă durată pe piața muncii în aceste domenii.

• Versiune actualizata a Programului Operaţional Competitivitate (prezentare succinta); iar in varianta integrala, aici: PO Competitivitate

Comentariile IPP: Programul Operațional Competitivitate  (aprox. 2,5 miliarde de euro alocare) nu poate fi consultat corespunzător, fiind întârziat ca fază de elaborare, disponibilă public rămânând prima variantă de lucru a documentului (din luna mai a.c.). POC vizează infrastructura de cercetare – dezvoltare în acele sectoare despecializare inteligentă (bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice și eco-nano tehnologii).

• Prezentarea pe scurt a versiunii actualizate a Programului Operaţional Asistență Tehnică;

Varianta integrala a acestuia, aici: PO Asistenta Tehnica

• Prezentarea pe scurt a versiunii actualizate a Programului Operaţional Infrastructură Mare

Varianta integrala a Programului aici: PO Infrastructura Mare  – care de fapt este prima versiune disponibila;

• Prezentarea succinta a versiunii actualizate a Programului Operaţional Regional; Iar varianta integrala, aici:  Programul Operational Regional

Comentariile IPP: Programul Operațional Regional (cu cea mai mare creștere – 6,7 miliarde) vine cu o serie de elemente noi (44% alocare pentru prima dată din fonduri europene, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv a clădirilor de locuințe; se vor face investiții pentru mijloace de transport noi, nepoluante, cu accent pe transportul electric și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă; 250 milioane Euro se vor aloca pentru sistemul integrat de cadastru și carte funciară  – ne-eligibil în actualul exercițiu financiar; se încheie o eră în finanțarea infrastructurii centrelor rezidențiale de capacitate mare, adesea suprapopulate cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales persoane cu dizabilități, finanțându-se tranziția către servicii în comunitate – Institutul pentru Politici Publice (IPP) având un rol semnificativ în determinarea acestei priorități de finanțare; în comunitățile defavorizate se are în vedere o abordare integrată – proiecte care să atingă concomitent infrastructura de locuire, cu servicii de educație, sănătate, angajare în  muncă etc.) nominalizându-se în mod expres că aplicanții eligibili vor fi structuri asociative multi-sectoriale: Grupurile de acțiune locală. Și totuși rămân în POR alte domenii – cum ar fi turismul – în care abordarea rămâne inerțială. Vorbind despre turism, se invocă necesitatea continuării investițiilor în infrastructură fără a se identifica în ce măsură există anumite zone/nișe de turism (cu excepția celui balnear) cu un potențial real de a genera valoare economică adăugată.

• Versiuna actualizata a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (prezentare succinta); 

Varianta integrala, aici: PO Capacitate Administrativa

Comentariile IPP: Programul Operațional Capacitate Administrativă  (aprox. 500 milioane de euro) introduce conceptul de:standarde de cost în serviciile publice (pe care IPP l-a promovat constant în activitatea sa), adaugă un domeniu finanțabil nou: sistemul judiciar, continuând și investițiile în formarea resursei umane din administrațiePentru prima dată sistemul judiciar va fi eligibil să depună proiecte în direcția eficientizării și a creșterii transparenței.  În 2 comunicări publice transmise Ministerului Fondurilor Europene după publicarea primelor variante, IPP a solicitat în mod expres finanțarea sistemului judiciar, dar și a activităților ANI.

• Prezentarea succinta a versiunii actualizate a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.

Citeste, pe acest subiect:

Institutul pentru Politici Publice solicită nominalizarea în Programele Operaționale a proiectelor majore cu impact pentru următorii 10 ani

, , , , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Institutul pentru Politici Publice solicită nominalizarea în Programele Operaționale a proiectelor majore cu impact pentru următorii 10 ani | Întâlnirile Euractiv - 25 iulie 2014

    […] Noile variante ale Programelor Operaționale aferente fondurilor structurale și de investiții pentru 2014 -2020, nu vor aduce modificări radicale față de tematicile și zonele de intervenție abordate în actualul exercițiu financiar 2007 – 2013 – potrivit Institutului pentru Politici Publice, care a publicat o ampla analiza dupa publicarea documentelor de catre Ministerul Fondurilor Europene. […]

Lasă un răspuns