Prima versiune – sinteza a Programului Operational Competitivitate 2014-2020/ Domenii finantate: Cercetare si invovare, IT&C

Ministerul Fondurilor Europene  a publicat prima versiune a Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014‐2020.  Potrivit acestei sinteze, programul va avea numai doua Axe prioritare:

1) Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) pentru susținerea competitivității economice – cu 4 masuri specifice

2) Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă – cu 4 masuri specifice

Deosebirea majora fata de actualul Program Operational Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 o reprezinta disparitia masurilor dedicate investitiilor companiilor mari, dar si IMM, pentru activitati din sectoarele productive.

Sinteza publicata de Ministerul Fondurilor Europene poate fi consultata integral aici: POC-prima.versiune.SEA

In componenta documentului numita „context” se arata ca:

  • „Programul Operațional Competitivitate 2014‐2020 (anexat prezentei – Anexa I) este un document strategic de programare care acoperă domeniile cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) și Tehnologia Informatică și Comunicații (TIC), obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.
  • Programul Operațional Competitivitate 2014‐2020 ce face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2014‐2020 şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente.
  • Totodata, acesta contribuie la implementarea unor documente existente la nivel național, ca de exemplu Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare și Inovare, Agenda Digitală 2014 – 2020, etc.
    Pentru exerciţiul bugetar 2014‐2020, Programul Operaţional Competitivitate asigură cadrul de implementare a investiţiilor la nivel local, regional şi naţional în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare și în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor.
  • POC 2014‐2020 nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PO Regional, Programul Național de Dezvoltare Rurală, PO Infrastructură Mare și Programul Operațional Asistenta Tehnica.

 

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns