Document al Comisiei Europene: Guvernul trebuie sa implice partenerii din mediul public si privat in pregatirea programelor cu fonduri europene

Comisia Europeană a adoptat un set de standarde pentru ameliorarea consultării, a participării si a dialogului cu parteneri precum autoritătile regionale, locale, mediul privat, sectorul ONG, în etapele de planificare, de punere în aplicare, de monitorizare si de evaluare a programelor finantate prin fondurile structurale si de investitii europene. Codul de conduita este unul din dEuropean-commission-006ocumentele de baza referitoare la fondurile UE 2014-2020.

Aceste fonduri cuprind Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM).

Codul de conduita european privind principiul parteneriatului, adoptat de Comisia Europeana in data de 7 ianuarie, solicita statelor membre sa consolideze cooperarea intre autoritatile nationale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale si de investitii ale UE si partenerii de dialog pentru a facilita schimbul de informatii, de experienta, de rezultate si de bune practici in perioada de programare 2014-2020, contribuind astfel la garantarea faptului ca aceste fonduri sunt cheltuite in mod eficient.

¬Dorim sa ne asiguram ca statele membre conlucreaza, in cadrul unor parteneriate constructive, cu partile interesate reprezentative pentru planificarea si punerea in aplicare a programelor care utilizeaza fonduri structurale si de investitii europene, in vederea maximizarii impactului acestor fonduri¬, a declarat comisarul Andor.

Codul de conduita, care ia forma unui regulament al Comisiei cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, stabileste obiective si criterii pentru a garanta ca statele membre pun in aplicare principiul parteneriatului. Aceasta inseamna ca statele membre au obligatia:

  • sa asigure transparenta procesului de selectare a partenerilor care reprezinta autoritati regionale, autoritati locale si alte autoritati publice, a partenerilor sociali si economici si a organismelor care reprezinta societatea civila, ce vor fi numiti membri cu drepturi depline in cadrul comitetelor de monitorizare a programelor;
  • sa furnizeze partenerilor informatii adecvate si sa le acorde suficient timp, ceea ce reprezinta o conditie prealabila pentru un proces de consultare adecvat;
  • sa garanteze ca partenerii trebuie sa fie implicati efectiv in toate etapele procesului, incepand de la pregatire si continuand pe intreg parcursul etapei de punere in aplicare, inclusiv in monitorizarea si in evaluarea tuturor programelor;
  • sa sprijine consolidarea capacitatilor partenerilor pentru imbunatatirea competentelor si a abilitatilor acestora in vederea implicarii lor active in proces si
  • sa creeze platforme pentru invatare reciproca si schimb de bune practici si de abordari inovatoare.
  • Regulamentul stabileste principiile pe care trebuie sa le aplice statele membre, dar le acorda acestora o mare flexibilitate in ceea ce priveste organizarea detaliilor practice exacte pentru a implica partenerii relevanti in diferitele etape ale programarii.

Concret, in ceea ce priveste Pregatirea Programelor Operationale, documentul arata:

„Preparation of programmes
Member States shall involve relevant partners, in accordance with their institutional and legal
framework, in the preparation of programmes, and in particular concerning:
(a) the analysis and identification of needs;
(b) the definition or selection of priorities and related specific objectives;
(c) the allocation of funding;
(d) the definition of programmes’ specific indicators;
(e) the implementation of the horizontal principles as defined in Articles 7 and 8 of
Regulation (EU) No 1303/2013;
(f) the composition of the monitoring committee”

 

Citeste comunicatul integral al Comisiei Europene pe acest subiect aici.

Vezi documentul mentionat – Cod de conduita pentru european privind principiul parteneriatului in cadrul fondurilor structurale si de investitii: ECCP_regulation_EN

, , , , , ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns