WWF: Exista o lipsa a sinergiei intre Acordul de Parteneriat si celelalte strategii dezvoltate de ministerele de linie, in domeniul mediului

Organizatia de mediu WWF – Romania a transmis punctul de vedere referitor la aspectele cele mai stringente identificate  in proiectul Acordului de Parteneriat (AP), in domeniul obiectivelor de conservare a biodiversității.

„Pe scurt, principalele trei aspecte asupra carora dorim sa atragem atentia, din perspectiva prioritizarii alocarii fondurilor europene, sunt:

– conservarea biodiversitatii prin sustinerea implementarii retelei Natura 2000 (implementarea masurilor de conservare conform Planurilor de Management ale siturilor Natura 2000 si asigurarea platilor compensatorii pentru proprietarii de terenuri agricole si forestiere ca urmare a masurilor restrictive datorate desemnarii siturilor): In AP se pune accentul pe alocarea fondurilor viitoare pentru aprobarea Planurilor de Management (PM), in pofida necesitatii care primeaza de a implementa masurile specifice de conservare conform PM elaborate, aflate la momentul acesta in stadiu de aprobare. In AP se face referire la platile compensatorii Natura 2000, dar aceste plati nu se regasesc printre nevoile de finantare pentru 2014-2020 in documentele programatice elaborate de Ministerul Agriculturii pentru viitorul PNDR. Exista astfel o lipsa a sinergiei intre AP si celelalte strategii dezvoltate de ministerele de linei (MMSC si MADR) pentru absortia fondurilor europene;
– asigurarea gestionarii durabile a zonelor umede prin aplicarea si implementarea infrastructurii verzi pentru reducerea riscului la inundatii (reconstrucția zonelor umede, stocarea apei la sursa, protectia zonelor ripariene etc.).

– integrarea inca din etapa de proiect pentru infrastructuriile rutiere a elementelor de infrastructura verde (poduri verzi, ecoducte, pasaje si tuneluri pentru circulatia animalelor sallbatice) care permit mentinerea conectivitatii habitatelor naturale. 

Alte aspecte care trebuie considerate fac referire la sursele de energie regenerabile care au un impact potential asupra ecosistemelor naturale in cazul in care amplasarea lor nu tine cont de o dezvoltare planificata prin stabilirea unor zone de excludere („no go areas”) – zone importante din punctul de vedere al conservarii biodiversitatii – pentru aceste infrastructuri energetice. Ne referim aici in special la microhidrocentrale care au impact negativ asupra ecosistemelor de rau. 

De asemenea, masurile de investitie pentru dezvoltarea trasportului fluviatil pot prericlita speciile de pesti si pasari, dar mai ales speciile de sturioni, fiind vorba aici de masurile pentru dragarea albiei fluviului Dunarea pentru dezvoltarea navigatiei si comertului. 

Punctul de vedere detaliat – aici: Comunicat presa WWF – Acordul de Parteneriat 2014-2020

, ,

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns