Propuneri pentru 2014-2020/ Completarea listei cu „Grupuri vulnerabile”, masuri suplimentare de protectie a mediului

Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale a transmis Ministerului Fondurilor Europene observatii si comentarii pe marginea draftului Acordului de Parteneriat care sintetizeaza documente primite de la mai multe organizatii membre si abordeaza domenii majore precum protectia mediului si incluziunea sociala.

Spre exemplu, o completare adusa de Fundatia Alături de Voi România:

Pg. 37, Grupurile vulnerabile
Propunem completarea listei grupurilor vulnerabile cu urmatoarele grupuri/subgrupuri:
 Copii si tineri care se află în sistemul de protectie a copilului;
 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului;
 Persoane afectate de boli care le influentează viata profesională si socială (ex. Persoane infectate
HIV/SIDA, bolnave de cancer etc.)
 Imigranti;
 Victime ale traficului de persoane;
 Victime ale violentei domestice;
 Persoane fără adăpost;
 Persoane dependente de droguri si alcool;
 Refugiati si persoane care solicită azil;
 si alte grupuri vulnerabile conform Legii 292/2011 privind asistenta socială.

In domeniul protectiei mediului au fost facute mai multe observatii, o serie dintre acestea pentru capitolul „Provocari privind infrastructura.Transporturile.”. Exemplu: „Pentru infrastructurile rutiere din cadrul retelei TEN-T trebuie considerat integrarea încă din etapa de proiect a elementelor de infrastructură verde (poduri verzi, ecoducte, pasaje si tuneluri pentru circulatia animalelor sălbatice etc.) care permite mentinerea conectivitătii habitatelor naturale, precum si alocarea fondurilor necesare în perioada 2014 – 2020 pentru implementarea unor astfel de masuri”.

Citeste aici documentul centralizat cu propunerile organizatiilor neguvernamentale: Scrisoare_Observatii Acord de Parteneriat

Citeste si: Pozitia WWF si SOR asupra primului draft al AP_14.10.2013

 

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns