Propuneri 2014-2020/ Prioritatile destinate accesului la educatie al prescolarilor

Organizatia OvidiuRo a transmis Ministerului Fondurilor Europene comentarii pentru prima versiune a Acordului de Parteneriat, sectiunea Educatie, care se refera la accesul la educatie al copiilor prescolari.

„In cadrul acestei sectiuni, la capitolul “Principalele nevoi de dezvoltare” (p. 55), primele două nevoi listate sunt:
· “Îmbunătătirea accesului, participării si calitătii EICP prin actiuni menite să crească disponibilitatea, calitatea, flexibilitatea si accesibilitatea acesteia în ceea ce priveste programa, pregătirea cadrelor didactice, calitatea serviciilor si guvernanta, printr-o EICP (0-6 ani) integrată (abordări transsectoriale), acordându-se atentie sporită copiilor în vârstă de 0-3 ani; de asemenea, prin promovarea accesului comunitătilor defavorizate si al grupurilor cu risc crescut de PTS;”
· “Consolidarea accesului, calitătii si rezultatelor educationale în cadrul învătământului obligatoriu prin măsuri de preventie, de interventie timpurie si compensatorii menite să solutioneze problemele de prezentă la ore, performantă si neînscriere în sistemul de învătământ obligatoriu, cu accent pe comunitătile rurale si defavorizate si pe populatia romă […].”

Obbservatiile organizatiei: Pentru mai multă claritate si pentru a ne asigura că nu va exista o ruptură în finantarea programelor destinate educatiei copiilor de 3-5 ani, propunem fie ca în primul paragraf să
fie eliminată specificarea “acordându-se atentie sporită copiilor în vârstă de 0-3 ani”, fie să fie menționate ca prioritare si interventiile menite să faciliteze accesul la educatie de calitate pentru copiii în vârstă de 3-5 ani (învătământul prescolar).”

Citeste documentul integral: OvidiuRo_sugestii_Acord_de_parteneriat-1

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns