Propuneri pentru 2014-2020/ Fundatia Soros – patru noi pritoritati de finantare, pentru dezvoltarea sistemului de „date deschise”

Fundatia Soros a transmis Ministerului Fondurilor Europene un document cu propuneri pentru Acordul de Parteneriat 2014-2020 care se concentreaza pe problema accesului la datele publice. „Datele publice deschise reprezintă un drept al cetăteanului, o nouă etapă în accesarea informatiilor de interes public si în responsabilizarea autoritătilor publice, dar si o resursă pentru dezvoltarea economică si transformare socială, putin cunoscută în rândul celor care au datoria de a le furniza (institutii si autorităti publice) dar si a celor care au dreptul de a le utiliza (cetăteni, organizatii neguvernamentale si companii private).

Utilizarea datelor deschise este în bună măsură si o problemă de capacitate institutională în administratia publică, prin urmare ar trebui să îsi găsească locul si subsumate obiectivului tematic nr. 11 (Consolidarea capacitătii institutionale si o administratie publică eficientă)

Plecând de la cele expuse mai sus, propunem introducerea în Acordul de Parteneriat a patru noi priorităti de finantare, subsumate obiectivelor tematice existente si care răspund nevoilor de dezvoltare deja identificate. Acestea vor contribui la cresterea gradului de utilizare a datelor deschise în România.

Fundatia Soros – datele deschise si acordul de parteneriat

Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns