Daniela Manuc, Director General Adjunct POS DRU: interviu cu raspunsuri la intrebarile cititorilor

„Viitorul” POSDRU, denumit Programul Operational Capital Uman va fi elaborat intr-o prima varianta pana la data de 31 august 2013. Daniela Manuc, Director General Adjunct la Autoritatea de Management POSDRU, a raspuns celor mai relevante intrebari transmise de cititorii EurActiv/HotNews, pe subiecte legate de continutul si gestionarea PO Capital Uman 2014-2020, sistemul de control a unor activitati derulate prin proiecte, posibile modificari care vor avea loc in mecanismul de implementare a fondurilor.

Intrebarile au fost transmise de cititori – aici. Precizare: La intrebarile care vizau Ministerul Educatiei Nationale (proiecte de cercetare, burse doctorale), Autoritatea de Management POSDRU nu a putut raspunde fiindca aceste componente sunt gestionate de MEN.

Intrebare uelive.ro: Care sunt cele mai importante schimbari preconizate in viitorul POSDRU fata de cel actual? (ca structura, sistem de gestionare, continut) – o scurta sinteza disponibila la acest moment.

Daniela Manuc: In ceea ce priveste modelul indicativ si instructiunile transmise de Comisia Europeana pentru elaborarea programelor operationale finanţate din FEDR, FSE si Fondul de Coeziune acesta poate fi consultat accesand urmatorul link: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/2_operational_programme_template_2013_05_21.pdf.

La acest moment continutul urmatorului PO Capital Uman 2014-2020 nu a fost stabilit. Directiile de specialitate din minister (Directia Generala Asistenta Sociala si Directia Ocupare) au stabilit prioritatile in domeniile aferente ocuparii si incluziunii sociale, acestea fiind transmise MFE si integrate in Documentul Consultativ pentru Acordul de Parteneriat. Din punctul meu de vedere, cea mai importanta schimbare pentru programul operational Capital Uman 2014-2020 fata de POSDRU 2007-2013 este ca Ministerul Muncii va gestiona numai interventiile relevante pentru domeniul ocuparii si al incluziunii sociale. Pentru perioada urmatoare de programare 2014-2020 interventiile in educatie vor fi gestionate de OI Ministerul Educatiei Nationale.

 • În cadrul obiectivului tematic 8 „Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobiltăţii forţei de muncă”, Ministerul Muncii şi-a stabilit ca priorităţi investiţiile care să sprijine tinerii NEETs în vederea integrării lor pe piaţa forţei de muncă, precum şi facilitarea ocupării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive, precum şi promovarea de măsuri pentru creşterea mobilităţii forţei de muncă.

 • În cadrul obiectivului tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei”, Ministerul Muncii îşi propune să îşi concentreze eforturile pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială, integrarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor de etnie romă, precum şi sprijinirea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale.

Conform momorandumului cu tema „Aprobarea principalelor masuri privind accelerarea procesului de pregatire a documentelor de programare si implementare a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI) 2014-2020”, institutiile desemnate autoritati de management pentru programele 2014-2020 sunt responsabile pentru elaborarea primei versiuni a proiectelor de PO (cu exceptia PO cooperare teritoriala europeana), termenul limita fiind 30.08.2013. Precizez ca pentru PO Capital Uman autoritate de management pentru 2014-2020 va fi MFE.

Intrebare cititor (Nelu): Caror domenii de activitate se adreseaza cursurile care se vor realize prin proiectele POSDRU?

Raspuns Daniela Manuc: Prin documentele programatice nu au fost definit domeniul in care se organizeaza cursurile de specializare. Acesta este particularizat de beneficiarul proiectului in functie de cerintele de angajare de pe piata fortei de munca si nevoile persoanelor din grupul tinta.

Intrebare cititor (Nelu): Ce modalitate de control exista/va exista asupra continutului si modului de desfasurare a cursurilor, in afara unor tabele de prezenta care se semneaza la sfarsitul cursului?

Raspuns Daniela Manuc:

Modalitati de control:

– sunt verificate documentele justificative transmise de beneficiar: exemplu suport de curs, lista de prezenta, certificate de absolvire

– sunt contactati participanti pentru a confirma participarea lor la curs

– cu ocazia viziteleor de verificare la fata locului se surprinde activitatea in desfasurare

Intrebare cititor (George): Daca totusi conceptia programului in urmatoarea perioada de programare va viza concentrarea pe rezultate relevante pt economie si piata Muncii (someri angajati, personae integrate pe rezultate relevante pt economie, instrumente dezvoltate dar si aplicate efectiv) si mai putin pe procese (cum sa facem – reguli de utilizare a banilor, hartii, justificari, cursuri, doctorate, seminarii, etc?

 Raspuns Daniela Manuc: In ceea ce priveste conceptia programului, accentul este pus pe rezultate, dar in acest moment nu se poate spune care va fi abordarea pentru atingerea acelor rezultate. Pentru domeniile ocupare si incluziune sociala directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii au stabilit prioritatile de finantare aferente obiectivelor tematice 8 si 9 (vezi precizarile facute la pct. 1).

Referitor la punctul privind cheltuirea banilor mentionat in intrebarea dv., precizez ca in „Planul de măsuri pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane” (varinta draft 24.07.2013 nesemnata inca la nivelul conducerii AMPOSDRU) sunt incluse informaţii privind posibila utilizare a global granturilor, elaborarea unui studiu cu privire la metodologia de declarare în mod forfetar a cheltuielilor indirecte pentru perioada de programare urmatoare.

Obiective specifice/Măsuri prioritare

Responsabil

Termen de implementare

Progres  – 24 iulie 2013 (pentru măsurile preluate din Road Map-ul aprobat în 2012)

Studiu privind mecanismul de implementare pentru următoarea perioadă de programare (în vederea eventualei extinderi şi aplicări efective)

– utilizarea global granturilor;

– introducerea tichetelor de training (voucher);

– elaborarea metodologiei de declarare în mod forfetar a cheltuielilor indirecte; etc.

Coordonator:

Director Dir. Selecţie şi Contractare

Director DMR

Serviciul Evaluare Program

1. 31 iulie 2013

2. 31 august 2013

3. 31 iulie 2013

1. Pentru utilizarea global granturilor se are în vedere implementarea unui proiect pilot, a cărui demarare este estimată a avea loc până la 30 iunie 2013.

2. Infiintarea unui grup tehnic de lucru responsabil cu utilizarea sistemului de tichete de instruire (training voucher), grup de lucru care va fi coordonat de catre domnul Ovidiu NICOLESCU, presedinte al Consiliului National al Intreprindelor Mici si Miijlocii din Romania.Acest grup va lucra in stransa colaborare cu cel stabilit la nivelul MFE in acelasi scop.

3. Până la data de 30 iunie 2013 se va lansa un proiect de asistenţă tehnică pentru elaborarea unui studiu cu privire la metodologia de declarare în mod forfetar a cheltuielilor indirecte pentru perioada de programare 2014 – 2020.

De asemenea, in data de 19 aprilie 2013 AMPOSDRU a organizat seminarul cu tema „Opţiuni privind costurile simplificate”. Scopul organizării acestui seminar a fost de a informa factorii interesaţi de implementarea POSDRU cu privire la posibilitatea aplicării opţiunilor privind costurile simplificate

 • Asa cum am subliniat mai sus, nu se poate preciza in acest moment care va fi abordarea. In plus, dat fiind ca elaborarea viitorului PO va fi coordonata de MFE in calitate de viitoare autoritate de management pentru acest program, este dificil de precizat in acest moment ce abordare va fi agreata.

Intrebare cititor (AHIVE): Exista programe coerente pe diferite domenii: economic, socio – uman etc? Unde se poate vedea lista lor?

 Raspuns Daniela Manuc: Lista PO 2014-2020. Conform versiunii Documentului Consultativ pentru Acordul de Parteneriat din data de 31 mai 2013  lista PO este urmatoarea:

 1. PO Infrastructura mare

 2. PO Capital Uman

 3. PO Capacitate administrativa

 4. PO Regional

 5. PO Competitivitate

 6. PO AT

 7. PO Cooperare Teritoriala Romania – Ungaria

 8. PO Cooperare Teritoriala Romania – Bulgaria

 9. PO Dezvoltare Rurala

 10. PO Pescuit

Intrebare cititor (Alex Popescu): Cum se va modifica sistemul de depunere a proiectelor (Actionweb) si cel de selectie (primul venit/primul servit)?

 Raspuns Daniela Manuc: Sistemul de depunere şi de selectie a operatiunilor va fi elaborat:

 • in conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene pentru implementarea Fondurilor Structurale (Regulamentul General) şi respectiv pentru implementarea FSE (Regulamentul Specific) 2014-2020;

 • in conformitate cu recomandările Autorităţii de Audit şi Curtii Europene de Conturi, precum si pe baza lectiilor invatate din perioada 2007-2013;

Intrebare cititor (Maria Georgescu): Ce se intampla cu fondurile din componenta economie sociala? Ce se va intampla cu acest domeniu pe viitor, in cadrul urmatorului POSDRU?

Raspuns Daniela Manuc: Sprijinirea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale este una dintre prioritatile selectate de Ministerul Muncii in cadrul obiectivului tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei” in vederea includerii sale in urmatorul program operational Capital Uman 2014-2020.

 Intrebare cititor (Adrian Marinescu): Este realizabila comunicarea cu AM exclusiv electronic, adica transmiterea online a tuturor documentelor aferente implementarii proiectelor?

 Raspuns Daniela Manuc:

In cadrul Directiei Selectie si Contractare, nu pot fi depuse electronic documentele beneficiarilor, ci exclusiv pe suport de hartie, semnate, datate si stampilate de reprezentantul legal.

Corespondenta electronica intre DSC si beneficiar se poate realiza doar pentru clarificarea/informarea unor aspecte legate de documentele depuse de beneficiari si verificate ulterior in cadrul Directiei. In plus, dat fiind ca multe documente sunt solicitate in original, aceste documente nu pot fi transmise electronic

, , ,

Trackbacks/Pingbacks

 1. Daniela Manuc, Director General Adjunct POSDRU: ​Interviu cu raspunsuri la intrebarile cititorilor - Gogoloi - 5 august 2013

  […] Citeste interviul aici […]

Lasă un răspuns