„Bucataria” pregatirii documentelor (5) – Administratie si buna guvernanta

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice coordoneaza consultarile pentru documentele care vor sta la baza viitorului program in domeniul administratiei publice, inclusiv elaborarea unei „strategii de consolidare a eficienţei administrative, inclusiv o reformă a administraţiei publice”. Existenta acestei strategii reprezinta o conditionalitate ex-ante, stabilita prin documentele Comisiei Europene (adica trebuie indeplinita pana la momentul accesarii fondurilor).

Structurile infiintate la nivelul MDRAP pentru perioada de pregatire a documentelor sunt: Comitetul Consultativ pentru Administratie si Buna Guvernanta (CC ABG) si patru grupuri de lucru, pe sub-domenii specifice (vezi detalii aici).

Reprezentantii Autoritatii de Management pentru Programul Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) au transmis, la solicitarea EurActiv.ro, detalii legate de activitatea CC ABG si elaborarea Strategiei solicitata de Comisia Europeana.

  • Coordonatorul Comitetului Consultativ Tematic Administratie si Bună Guvernantă este dna. secretar de stat Sevil SHHAIDEH din cadrul MDRAP;
  • pe grupuri de lucru extinse, pe domenii, au avut loc câte 2 întâlniri, iar pe subgrupuri au fost mai multe întâlniri ce au avut ca scop realizarea analizei SWOT a domeniului respectiv, analiza situației existente și identificarea priorităților pentru perioada următoare;
  • au fost organizate și desfășurate 2 reuniuni ale CCT ABG
  • în cadrul primei reuniuni (28.08.2012) a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al CCT ABG, componența grupurilor de lucru subsecvente, precum și Calendarul orientativ al activităţilor CCT ABG;
  • în cadrul celei de a doua reuniuni (30.10.2012), au fost dezbătute proiectele de analize socio-economice elaborate la nivelul celor 4 grupuri de lucru;
  • rolul grupurilor de lucru stabilit prin Memorandumul cu tema aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020, aprobat de Guvern în data de 13 iunie 2012, vizează, de asemenea, elaborarea strategiilor naţionale stabilite prin regulamentele europene ca fiind condiţionalităţi ex-ante pentru accesarea fondurilor comunitare în perioada de programare 2014-2020, precum şi a documentelor de programare. Pentru domeniul administrație publică, condiționalitatea ex-ante stabilită prin documentele Comisiei Europene constă în ”existenţa unei strategii de consolidare a eficienţei administrative a statelor membre, inclusiv o reformă a administraţiei publice”;
  • În acest sens, în perioada 15.03.2013 – 26.03.2013 au avut loc 5 reuniuni organizate la nivelul Grupului de lucru pentru administrație publică de la nivelul CCTABG, în cadrul cărora au fost dezbătute obiectivele și direcțiile de acțiune ale Strategiei. Termenul estimativ de elaborare a Strategiei este iunie 2013.
  • analizele socio-economice au fost finalizate la nivelul grupurilor de lucru și au fost transmise Ministerului Fondurilor Europene, conform calendarului aprobat, urmând să fie supuse aprobării Comitetului Consultativ Tematic Administrație și Bună Guvernanță (CCTABG) și Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP).
Inca nu exista comentarii.

Lasă un răspuns